– savjetovanje prilikom kupnje zemljišta
– projektiranje
– ishodovanje svih potrebnih suglasnosti i konačnih dozvola za gradnju
– odabir izvođača radova
– koordinacija prilikom gradnje objekata, te aktivnosti vezano za konačnu uporabu objekta